numer-nip-co-to-znaczy-min

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej, podobnie jak PESEL, służy do skatalogowania podatników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko rozliczenie się z urzędami, ale również wykonanie wielu czynności prawnych. Każdy osoba pracująca w Polsce musi mieć wyznaczony swój NIP lub PESEL i obowiązek ten dotyczy każde cudzoziemców.

 

Czym jest NIP?

NIP to dziesięciocyfrowa liczba, która jest przypisana do konkretnej osoby lub firmy. Wykorzystuje się ją przy wielu działaniach, jednak najważniejszą funkcję spełnia przy wypełnianiu PIT-u – formularza podatkowego, z którego raz w roku muszą rozliczać się przedsiębiorcy i pracownicy. NIP pozwala określić wysokość podatków, ale również uwzględnienie bonifikat i ulg.

NIP nie jest przyznawany automatycznie, a aby go otrzymać trzeba wypełnić pismo NIP-7, które jest dostępnie na stronie Ministerstwa Finansów, a następnie odesłać do właściwego urzędu skarbowego.

Warto pamiętać o tym, że każda osoba, która obiegała się o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, a następnie wyrobiła meldunek, będzie miała wygenerowany numer PESEL, który będzie widniał na dokumentach dostarczonych przez urząd stanu cywilnego. Posiadając PESEL nie trzeba ubiegać się o NIP, gdyż numery te spełniają bardzo podobną funkcję.

Ważne! NIP jest niezbędny wtedy, gdy chce się w Polsce założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą.

 

Co można rozliczyć dzięki NIP?

Każda osoba, która legalnie pracuje w Polsce, co roku otrzymuje formularz PIT, którzy jest wysyłany na adres zameldowania. PIT 11 generowany jest przez pracodawcę i ma on obowiązek dostarczy go do pracownika wraz z końcem lutego. Podatnik natomiast musi wypełnić i wysłać PIT 37 najpóźniej 30 kwietnia. Numer NIP jest niezbędny do tego, by otrzymać formularz i być w stanie go wypełnić, a co za tym idzie otrzymać zwrot podatku, który w niektórych przypadkach może stanowić znaczną kwotę.

Na podstawie PIT 11 pracownik uzupełnia PIT 37, który stanowi podstawę do przyznania zwrotu lub naliczania ulg. Choć początkowo formularz może wydawać się trudny do samodzielnego opisania, to jednak nie potrzebna jest żadna specjalistyczna wiedza, by zrobić to własnoręcznie.

 

NIP usprawnia wypełnianie PIT-ów

Wielkim ułatwieniem jest to, że wszystkie deklaracje podatkowe można od kilku lat wypełnić i wysłać za pośrednictwem internetu. Niezbędne do tego jest posiadania numeru PESEL lub NIP. W takim przypadku system sam oblicza stawki, ulgi, zwrot, zaległe kwoty itd. Wystarczy wpisać swój NIP w dedykowane okno, a następnie ujawnia się automatycznie uzupełniony PIT 37, który można od razu przesłać do właściwych organów. Informacje pobierane są z systemu urzędu skarbowego na podstawie danych otrzymanych od pracodawcy, a zalicza się do nich wysokość wypłaty, staż pracy itd.

Trzeba pamiętać o tym, aby zarówno formularz, jak i mail potwierdzający jego wysłanie, należy wydrukować i zachować do kolejnego rozliczenia za rok. Są to także pełnowartościowe dokumenty w przypadku kontroli urzędu skarbowego.