Czym jest PESEL? Dlaczego jest ważny i jak go uzyskać?

Jednym z praktycznych problemów, przed jakim stają cudzoziemcy przeprowadzający się do Polski, jest uzyskanie numeru PESEL. To numer przypisywany osobom fizycznym w Polsce, który ułatwia identyfikację. W teorii nie ma obowiązku, aby obcokrajowcy posiadali taki numer, jednak w praktyce wiele czynności, takich jak podpisywanie umów i rozliczenie podatku jest bez tego niemożliwe. Dlaczego warto mieć PESEL i jak go wyrobić?

 

Czym jest PESEL?

PESEL jest symbolem numerycznym, który jest przypisany do osoby fizycznej w Polsce. Każdy obywatel kraju posiada swój własny, unikalny numer, który umożliwia jego identyfikację. Numer PESEL jest nadawany na wniosek osoby zainteresowanej i składa się z kilku cyfr, które informuję o dacie urodzenia, numerze porządkowym, płci i liczbie kontrolnej.

 

Kiedy przyda się PESEL?

Dlaczego warto mieć PESEL? Teoretycznie obcokrajowcy nie muszą wyrabiać sobie swojego numeru, jednak w praktyce jego brak powoduje wiele trudności. Zwłaszcza w przypadku, kiedy obywatel innego kraju chce podjąć legalną pracę w Polsce.

Posiadanie numeru PESEL przez zatrudnianego obcokrajowca jest zatem niezbędne, aby pracodawca mógł wywiązać się ze swoich obowiązków, a w tym zarejestrować pracownika, zapłacić mu i odprowadzić podatek (PIT i ZUS). Dawniej wystarczyło wyrobienie numeru NIP. Obecnie w praktyce żadna firma w Polsce nie zatrudni legalnie i długoterminowo obcokrajowca bez numeru PESEL.

Brak tego numeru wiąże się również innymi problemami. Bez numeru PESEL trudno będzie założyć konto w polskim banku czy podpisać jakąkolwiek umowę z usługodawcą, na przykład z firmą oferującą usługi telekomunikacyjne (internet i telefon) – obecnie w Polsce nawet telefony „na kartę” wymagają identyfikacji i podpisania umowy.

PESEL jest również potrzebny do otrzymania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, żeby otrzymać dokument A1 (pozwolenie na pracę sezonową). Dotyczy to nie tylko Polski, ale również pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej. Podjęcie zatrudnienia będzie możliwe tylko po wyrobieniu numeru.

Numer PESEL przyda się też w codziennych sytuacjach – zakup biletów miesięcznych komunikacji miejskiej, czy korzystanie ze służby zdrowia.

 

Jak uzyskać PESEL?

Aktualnie uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca jest bardzo proste. Przed 2018 rokiem o numer PESEL mógł starać się tylko obcokrajowiec, który posiadał prawo długoterminowego pobytu w Polsce lub wizę. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2018 roku i znoszą taki obowiązek. Prawo mówi, że numer PESEL przysługuje każdemu, kto zamieszkuje terytorium Polski. W praktyce oznacza to, że wystarczy zameldować się w dowolnym mieszkaniu na terenie kraju, pokazać umowę najmu w urzędzie miasta lub gminy, a numer PESEL zostanie przypisany automatycznie. Jest też drugi, nawet łatwiejszy sposób – wystarczy skorzystać z platformy usług administracji publicznej ePUAP i wyrazić chęć utworzenie Profilu Zaufanego, który w Polsce umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez internet. Założenie konta wymaga posiadania numeru PESEL, więc również przydzielany jest automatycznie.

 

Jeśli miałbyś jakiekolwiek problemy z uzyskaniem numeru PESEL, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do konsultanta JDM Recruitment.