zezwolenie-na-prace

Polscy pracodawcy i polski rynek pracy jest otwarty na mieszkańców Ukrainy, którzy coraz chętniej szukają zatrudnienia poza granicami swojego kraju. Z uwagi na położenie geograficzne, często wybierają Polskę, która może zaoferować im dobre warunki socjalne i finansowe. Niestety, aby zacząć legalną pracę, Ukraińcy muszą podpisać nie tylko umowę, ale również oświadczenie, w którym jest wskazane gdzie, i na jakim stanowisku będą pracować, a także w jakim terminie. To wiele formalności, z którymi JDM Recruitment może pomóc.

 

Oświadczenie o powierzeniu pracy – podstawowe informacje. Kto może pracować i jak długi?

Oświadczenie o powierzaniu prac cudzoziemcowi jest dokumentem, który musi posiadać pracodawca, aby legalnie zatrudnić pracownika spoza kraju. Oznacza to, że firma powierzająca prace jest zmuszona zgromadzić i dostarczyć niezbędną dokumentację do odpowiedniego urzędu. Jednak jeśli rozpoczynasz współpracę razem z nami, to JDM Recruitment pomaga w procesie uzyskania niezbędnych pozwoleń dla swoich pracowników. To oszczędność czasu i pieniędzy, zarówno dla obcokrajowców, którzy rozpoczynają pracę, jak i firm, które zatrudniają takie osoby.

Oświadczenie o powierzaniu prac cudzoziemcowi jest dokumentem skierowanym głównie do obywateli Europy Wschodniej, a w tym mieszkańców Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy. Na podstawie takiego dokumentu pracownicy mogą podjąć krótkoterminowe zatrudnienie na okres do sześciu miesięcy łącznie w ciągu roku.

Warto wiedzieć, że obowiązek wyrobienia takiego dokumentu umożliwia pracę obcokrajowca tylko u danego przedsiębiorcy i nie jest ważne w przypadku zatrudnienia w innej firmie.

 

Jak wyrobić oświadczenie o powierzeniu pracy?

Oświadczenie o powierzeniu prac jest niezbędne jeśli firma zatrudnia obywatela innego kraju. W celu wyrobienia takiego dokumentu należy udać się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Dokument powinien zawierać niezbędne dane, a więc informacje o pracodawcy, takie jak NIP i adres, oraz dane pracownika, w tym jego dane osobowe. Dokument ten powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym i długopisem z czarnym tuszem. Dodatkowo w oświadczeniu, które musi zostać podpisane przez pracownika, musi znajdować się opis zadań i okres powierzenia, a  także czas rozpoczęcia pracy.

Po złożeniu oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy, zostaje ono przyjęte (rzadko zdarzają się odmowy) wraz z opłatą, która wynosi 30 zł. Pracodawca powinien wręczyć pracownikowi oryginał, a w urzędzie złożyć kserokopię dokumentów. Warto zaznaczyć, że oświadczenie o powierzeniu prac jest dokumentem, który jest niezbędny do ubiegania się przez obcokrajowca o wizę pracowniczą.

Przyszły pracownik powinien zgłosić się do pracodawcy w umówionym terminie w celu podjęcia zatrudnienia. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca powinien powiadomić o tym urząd pracy – ma na to 7 dni.

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny. Rozpoczynając współpracę z JDM Recruitment to my zajmujemy się wszystkimi formalnościami, w tym wyrabiamy niezbędne pozwolenia dla wszystkich naszych pracowników.