egzamin z jezyka polskiego

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego – kiedy się odbywa, jak się do niego przygotować?

Obcokrajowiec, który chce zamieszkać w Polsce na stałe, powinien znać podstawy języka polskiego. Zdanie egzaminu certyfikatowego ułatwia wiele spraw urzędowych, w tym ubieganie się o nadanie obywatelstwa. Często jest też wymagane przez pracodawców, szczególnie w dobrze płatnych zawodach, a także przy składaniu wniosku o przyjęcie na studia.

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego mogą zdawać wszyscy obcokrajowcy niezależnie od tego, czy i jak długo mieszkają w Polsce. Test podzielony jest na 6 różnych poziomów zaawansowania. Część z nich dostosowana jest dla dzieci i młodzieży, kolejne dotyczą dorosłych. Dziecko musi mieć ukończone 14- 17 lat, z kolei po 18 roku życia zdaje się wyłącznie egzaminy przeznaczone dla pełnoletnich. Oznacza to, że osoba, która ma np. 21 lat nie może przystąpić do egzaminu B2 dla młodzieży.

 

Jak wygląda egzamin certyfikatowy z języka polskiego?

W zależności od stopnia zaawansowania egzaminy mogą trwać od 205 do 260 minut.

Najpierw odbywa się część pisemna, w która dzieli się na części:

  • rozumienie za słuchu,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • poprawność gramatyczna,
  • pisanie.

Tego samego dnia, co część pisemna, ma miejsce również część ustna egzaminu. W niej zdający losuje temat, na który będzie musiał przygotować krótką przemowę, a następnie przeprowadzi rozmowę z egzaminatorami. Brane są tu pod uwagę takie czynniki, jak racjonalne argumentowanie, gramatyczna poprawność wypowiedzi, łatwość formułowania myśli.

WAŻNE! Schemat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jest zawsze taki sam, a poziom zaawansowania nie ma to wpływu. Różnią się natomiast zadania, w tym np. długość analizowanych tekstów i ich zawiłość.

 

Kiedy i gdzie odbywają się egzaminy?

Konkretną datę egzaminów certyfikatowych z języka polskiego ogłasza specjalna komisja najpóźniej trzy miesiące przed ich wystąpieniem. Informacje o tym można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl. Najczęściej jednak są one przeprowadzone w większych miastach, które posiadają własne uczelnie wyższe. Ostatni tegoroczny egzamin odbywał się w 13 miejscowościach, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu czy Przemyślu.

 

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że egzaminy mają niekiedy miejsce także poza granicami Polski, co może być niezwykłym ułatwieniem dla obcokrajowców. Działo się tak np. w maju na Ukrainie w Łucku i Mikołajowie.

 

WAŻNE! Podejście do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jest płatne – dotyczy to również poprawek. Ceny prezentują się następująco:

  • 90 € – egzaminy A1-B2 dla dzieci i młodzieży,
  • 120 € – poziom A1, A2 w grupie dorosłych,
  • 150 € – poziom B1, B2 w grupie dorosłych,
  • 180 € – poziom C1, C2 w grupie dorosłych.

 

Jak się przygotować do egzaminu?

W miastach w Polsce, do których przybywa coraz więcej obcokrajowców, organizuje się darmowe kursy, które mogą pomóc w przygotowaniu się do egzaminu. Należy jednak pamiętać o tym, że poziom przekazywanej na nich wiedzy może być niższy od tego, jaki spotka się na płatnych szkoleniach, które mogą być prowadzone przy uczelniach wyższych.

Przed przystąpieniem do egzaminu warto jest również wykonać kilka przykładowych testów, dzięki którym będzie się miało pewność, czy aktualna wiedza wystarczy na zdanie konkretnego poziomu zaawansowania.