Jak dostać obywatelstwo Polskie na podstawie małżeństwa?

Zawarcie małżeństwa nie jest jednoznaczne z tym, że automatycznie uzyska się obywatelstwo Polskie. Nie oznacza to jednak, nie ma z tego tytułu korzyści. Bardzo często bowiem przyspiesza to nadanie obywatelstwa, a także nie pozwala na deportowanie cudzoziemca.

 

Ślub i co dalej?

Z tego powodu, że małżeństwo ułatwia, a nie określa obywatelstwo, niezbędne jest ubieganie się o nie w standardowy sposób. Z tą różnicą, że dla osoby poślubiającej obywatela Polski, najważniejszym czynnikiem jest czas, jaki nieprzerwanie spędziło się legalnie w Polsce. Minimalny termin wynosi 2 lata, co oznacza, że przez ten czas nie mogły nastąpić żadne nieudokumentowane pobyty – muszą być one poparte np. wizami, zezwoleniami na pobyt czasowy lub stały.

Niezmiernie ważne jest również wykazanie się dochodami (uzyskanymi w legalny sposób) oraz przebywaniem w prawnie zajmowanie lokalu (wystarczy umowa najmu). W przypadku małżeństw nie zwraca się aż takiej uwagi na znajomość języka polskiego, chociaż jest to atut i często przyspiesza udzielanie obywatelstwa.

 

 Złożenie wniosku

Wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski, które trzeba złożyć, by ubiegać się o obywatelstwo polskie, dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich – przy jego wybieraniu trzeba kierować się tym, aby był adekwatny do miejsca zamieszkania. W formularzach trzeba podać m.in. takie informacje, jak:

  • dane osobowe,
  • adres zamieszkania,
  • wykształcenie,
  • potwierdzenie źródła dochodu,
  • określenie znajomości języka polskiego,
  • informacje o małżonku,
  • uzasadnienie wniosku.

Do większości z tych danych trzeba dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające  prawdziwość. Złożenie wniosku jest bezpłatne (zasada ta nie dotyczy konsulatów) i można to zrobić osobiście lub listownie, jednak w tym przypadku potrzebne jest urzędowo potwierdzony podpis przez notariusza, za co płaci się ok. 20 zł.

Warto pamiętać też o kosztach związanych z przetłumaczeniem niektórych dokumentów, które mogą ogrywać ważną rolę przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. Dotyczy to chociażby aktów urodzenia, świadectw ukończenia specjalistycznych szkół itd. Zadanie to trzeba zlecić tłumaczowi przysięgłemu, w innym przypadku nie będzie miało żadnej wartości.

 

Ile trzeba czekać?

Na uznanie obywatelstwa Polskiego nie ma określonych ram czasowych. Oznacza to, że po złożeniu wniosku można czekać nawet rok, zanim otrzyma się ostateczną odpowiedź. W przypadku małżeństw i przy zachowaniu wszystkich powyższych zasad, bardzo rzadko odmawia się przyznania obywatelstwa. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość i w tym czasie nadal dbać o nieprzerwany pobyt, stałą pracę i umowę najmu mieszkania, by w razie negatywnej odpowiedzi móc złożyć kolejny wniosek.