kredyt-dla-obcokrajowcow-min

Szacuje się, że w Polsce pracuje około 1 miliona Ukraińców. Poza nimi są jeszcze mniej liczne grupy obcokrajowców – Rosjanie, Węgrzy, Słowacy… wielu wiąże z Polską swoje plany i chciałoby zostać w kraju oraz założyć tutaj rodzinę. Często wiąże się to ze sporymi wydatkami – bez kredytu ani rusz. Jednak czy cudzoziemcy mogą liczyć na uzyskanie pożyczki lub kredytu na terenie naszego kraju?

 

Jak dostać pożyczkę w Polsce?

Niewielkich pożyczek pozabankowych udziela wiele firm. Wiąże się to jednak z wysokim oprocentowaniem. Aby wziąć taką szybką gotówkę, obcokrajowiec musi spełnić szereg warunków, a w tym… posiadać obywatelstwo Polski. Bardzo często do uzyskania pożyczki jest również wymagane posiadanie aktywnego konta bankowego, założonego w jednym z polskich banków. Bez posiadania takiego konta, nie będzie możliwe przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji klienta starającego się o uzyskanie pieniędzy.

Powstają jednak mniejsze firmy, specjalizujące się w pożyczkach dla obcokrajowców, jednak udzielają pomocy tylko na krótkie terminy – do 6 miesięcy i tylko na mniejsze kwoty, na przykład do 3.000 zł.

Kogo uważa się za obywatele Polski, poza osobami, które naprawdę tutaj żyją i mieszkają? Obywatelem Polski może być również obcokrajowiec, który mieszka nieprzerwanie na terytoriom kraju przez 3 lata i posiada stałe miejsce zameldowania. Może to być również obcokrajowiec, który mieszka nieprzerwanie na terenie Polski przynajmniej od 2 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim z osoba, która takie obywatelstwo już posiada. Okres 2 lat dotyczy również osoby, która posiada status uchodźcy. Szybszym sposobem, który trwa tylko rok, jest wyrobienie Karty Polaka.

 

Jak dostać kredyt w Polsce?

Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie kredyt konsumencki w banku – to bezpieczny i stosunkowo tani sposób na zastrzyk gotówki. Obcokrajowiec o wiele łatwiej uzyska taki kredyt, ponieważ nie musi posiadać obywatelstwa, a jedynie mieć kartę stałego pobytu. Karta stałego pobytu wydawana jest wtedy, gdy osoba posiadająca status cudzoziemca otrzymała zezwolenie na osiedlenie się, natomiast karta pobytu tymczasowego wydawana jest w momencie, gdy cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na czasowe zamieszkanie i wydawana jest na okres 3 miesięcy.

Obcokrajowcy, którzy długo mieszkają w Polsce mogą starać się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Są to kredyty długoterminowe na większe kwoty, nawet około miliona zł. Obcokrajowiec mieszkający na stałe w Polsce może złożyć wniosek o kredyt w większości banków, jednak wcale nie jest powiedziane, że taki kredyt zostanie mu udzielony. Warto dodać, że obcokrajowiec, który mieszka i pracuje w Polsce około 5 lat, będzie mieć takie same prawo do kredyty hipotecznego jak rodowity Polak. W tym przypadku banki nie biorą pod uwagę obywatelstwa, a jedynie wysokość dochodu i na jego podstawie określają zdolność kredytową.