prawo-jazdy-dla-obcokrajowcow

Planując poruszanie się po Polsce samochodem, trzeba dowiedzieć się, czy posiadane prawo jazdy jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do włączenia się do ruchu drogowego. I choć zasady dotyczące prowadzenia pojazdów w wielu krajach są identyczne, to jednak istnieje szereg reguł, które trzeba spełnić, by używać auta w Polsce.

 

Konwencja o Ruchu Drogowym

Obcokrajowcy posiadający prawo jazdy, które zostało wydane w ich ojczystym kraju, może być uznawane w Polsce za pełnoprawny dokument, jednak tylko wtedy, gdy państwo jest stroną zapisaną w Konwencji o Ruchu Drogowym. Wykaz ten powstał już w 1968 roku i do dziś stanowi główne źródło prawne w tej kwestii.

Do listy krajów objętych Konwencją należy 59 państw, w tym m.in.

  • Ukraina
  • Gruzja
  • Rosja
  • Polska
  • Białoruś

Oznacza to, że osoba przyjeżdżająca do Polski np. z Ukrainy może poruszać się swoim samochodem, jednak trzeba pamiętać o tym, że prawo jazdy wydane w jej kraju będzie ważne w Polsce przez pół roku. Jeśli wiec planuje się dłuższy pobyt, warto zawczasu zaplanować wymianę dokumentów.

 

Jak wymienić prawo jazdy na polskie?

Jeśli przebywa się w Polsce dłużej niż 185 dni, to trzeba wyrobić sobie polskie prawo jazdy, aby było ono uznawane przez policję i inne organy. Aby to zrobić, należy udać się do urzędu – miasta, gminy lub starostwa powiatowego, który jest odpowiedni miejscu zamieszkania. Do wymiany prawa jazdy potrzebne jest złożenie wniosku (osobiście lub pocztowo), do którego dołącza się:

  • aktualne fotografie zgodne z wymogami prawnymi,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wymianę prawa jazdy (wynosi ona 100,50 zł),
  • skan dowodu potwierdzającego tożsamość – paszport, dowód osobisty lub karta pobytu,
  • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania,
  • wcześniej używane prawo jazdy, które musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Na polskie prawo jazdy można czekać od kilku dni do nawet kilku tygodni. Wszystko zależne jest od szybkości potwierdzenia danych zawartych na wcześniejszym dokumencie – urzędnicy muszą sprawdzić ich prawdziwość. Po pozytywnym zweryfikowaniu informacji wystarczy już tylko 9 roboczych, aby wyrobić polskie prawo jazdy.

Warto pamiętać o tym, że polskie prawo jazdy upoważnia do legalnego prowadzenia pojazdów we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej.

 

Obywatele krajów nienależących do Konwencji o Ruchu Drogowym

Obcokrajowcy z państw, które nie znajdują się w wykazie Konwekcji, nie mogą poruszać się autem po terenie Polski bez zdania egzaminów na prawo jazdy. Są więc oni traktowani tak, jak polscy obywatele, którzy jeszcze nigdy nie podchodzili do testów. Muszą zatem przejść cały kurs, a następnie przystąpić do egzaminów – zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Mogą się one odbyć w trzech językach – polskim, angielskim lub niemieckim. Jeśli nie włada się nimi w sposób umożliwiający zdanie testów, to można wykupić na własny koszt usługi tłumacza.

Sporym utrudnieniem są tu koszty, które mogą w przypadku obcokrajowców wynieść nawet 3000 zł. Kwota za zawiera w sobie opłatę za kurs, egzaminy (za każdą poprawkę płaci się tyle samo, co za pierwszy test), wyrobienie dokumentu i obecność tłumacza.